2017 Eylül Kaymakamlık Sınav Soruları ve Cevapları

IOS UYGULAMASI ÇIKTI - DAHA AZ REKLAM - TIKLA YÜKLE -

2017 yılının Eylül ayında yapılan kaymakamlık sınav sorularını elimizden geldiğince açıklamaya çalışalım

ANAYASA HUKUKU
1- 1982 Anayasası’na göre bakanlar kurulunun ne kadar süre içinde kurulamaması veya güvenoyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı TBMM başkanına danışarak seçimleri yenileme kararı alabilir?
45 gün
2- 1982 Anayasası’na göre milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin TBMM kararına karşı ne kadar süre içinde iptal davası açılabilir?
7 gün
3- 2822 sayılı Seçim Kanunu’na göre, M ilinden, genel seçimlerde 97 milletvekili çıkarılacaktır. Bu durumda M ili kaç seçim çevresine ayrılır?
3
4- 1982 Anayasası’na göre başbakan veya bakanlardan yazılı veya sözlü cevap alınması için kullanılan bilgi edinme mekanizmasının adı nedir?
Soru

İDARİ TEŞKİLAT
1- Bakanlık bünyesinde yer alan ana hizmet, danışma ve denetim ve yardımcı birimler hangi teşkilatta yer alır?
Bakanlık Merkez Teşkilatı (3046 s. Kanun)
2- 2016 yılında kurulan düzenleyici ve denetleyici kurum hangisidir?
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
(Kişisel Verilerin Korunması Kurumu olmaz)
(Kişisel Verileri Koruma Kurulu olmaz)
3- Merkezi idare hiyerarşisi dışında kendi malvarlığı, tüzel kişiliği ve özerk yapısı olan üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sanayi odalarına verilen genel ortak ad nedir?
Yerinden Yönetim
(Soru içeriği farklı olabilir ve cevap da değişebilir)
4- 1982 Anayasası’na Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu hangi merciiye bağlıdır?
Başbakanlık

İDARE HUKUKU
1- Kalkınma ajanlarının ulusal koordinasyonunu sağlayan teşkilatı yazınız
Kalkınma Bakanlığı
2- İdare tarafından temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına dair düzenleyici bir idari işlem tesis edilmesi durumunda hangi sakatlık türünün meydana geleceğini ve yaptırımının ne olacağını yazınız
Görev(Fonksiyon) Gaspı – Yokluk
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memura verilen uyarma cezasının özlük dosyasından silinmesine için ne kadar süre geçmiş olmalıdır?
5 yıl
4- 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre imtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş verilmesi ve tüzük tasarıları hakkında inceleme yapılması işlemleri Danıştay tarafından ne kadar süre içinde yerine getirilmelidir?
2 ay – 2 ay
5- Bilgi Edinme Değerlendirme kuruluna ne kadar sürede itiraz edilir?
15 gün
(15 işgünü olmaz)
6- Memurlara ilişkin grev yasağı kamu hizmeti ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
Süreklilik İlkesi

MAHALLİ İDARELER
1- 442 sayılı Köy Kanunu’na göre köylüye verilen cezalar nereye gelir olarak kaydedilir?
Köy Sandığı (442/md.46)
2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre nüfusu 10.000’den fazla olan belediyelerde kurulması zorunlu olan komisyonları yazınız
Plan ve Bütçe Komisyonu
İmar Komisyonu
(Bütçe Komisyonu olmaz)
(Plan Komisyonu olmaz)
(Plan Bütçe Komisyonu olmaz)
(İmar ve Bayındırlık Komisyonu olmaz)
5393/md. 24/2
3- Büyükşehir ilçe belediye başkanını görevden uzaklaştırmaya yetkili mercii nedir?
İçişleri Bakanı (İçişleri Bakanlığı değildir- Bizzat bakan görevden uzaklaştırır )
4- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre büyükşehir belediyesi genel sekreteri kim tarafından atanır
İçişleri Bakanı

İNSAN HAKLARI
1- 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri birlikte ele alındığında mülkiyet hakkının özel sınırlama sebebini yazınız
Kamu Yararı
(3 Haziran Adli Hakimlik ile aynı soru)
2- Kadınlara İlişkin Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Birleşmiş Milletler’in hangi organı tarafından kabul edilmiştir?
Genel Kurul
3- 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen, insan haklarına ilişkin ilk uluslararası belge olarak kabul edilen ve sonraki belgelere öncülük eden belgeyi yazınız
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi)
4- Avrupa Birliği’nin AİHS’ye taraflılığı da doğrudan kabul etmiş sayılmasına dair ek protokol hangisidir?
14 nolu Protokol (tahminen)

TÜRKİYE EKONOMİSİ
1- Türkiye’de en son hangi tarihte dış fazla verilmiştir?
1946
2- 2001 yılında Güçlü Ekonomiye Geçiş Programından itibaren uygulanmaya başlanan döviz kuru politikasını yazınız
Dalgalı Kur Politikası
3- Kamu iktisadi teşebbüslerinin hisse senetlerinin satılması ve özelleştirilmesi amacıyla 1986 yılında kurulan mercii yazınız
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Borsa İstanbul
4- Türkiye’de Türk parasından altı sıfır atılmasından sonra YTL’nin tedavüle girdiği yılı yazınız
2006 (Kanunlaşması ve tedavülü biraz karışık gibi 2005 olduğu da söyleniyor)
TARİH
1- Lozan Antlaşması’nda kapitülasyonların kaldırılması gerekçe gösterilerek Lahey Adalet Divanı’nda Türkiye lehine karar verilen davanın ismini yazınız
Bozkurt Lotus Olayı
2- Saltanatın kaldırılması sonucunda ortaya çıkan devlet başkanlığı devlet başkanlı ve rejim sorununu çözen gelişmenin adını yazınız
Cumhuriyetin İlanı ()

MİKRO İKTİSAT

1- Talep fonksiyonu q=80-2p , Arz fonksiyonu q=-20+2p tam rekabet piyasasında toplam refah ne kadardır?
2- U(x,y)=x+y ise x malı fiyatı 2,y malı fiyatı 4 ve gelir 10 ise x malı kullanım miktarı kaçtır?
3- Birilerinin gizli eylemleri diğerlerinin zararı ?
MAKRO İKTİSAT

1- IS-LM modelinde para talebinin faize tam duyarsız olması nedeniyle genişletici maliye politikasının milli gelir üzerinde hiçbir etki oluşturmaması?
2- Çalışanlar + işsizler+ işsiz olup iş aramayanların tümüne birden ne denir?
3- C=C+cYd otonom tüketim marjinal tüketim eğiliminin 10 katıdır.Harcanabilir geliri 10 iken tüketim 16 dır.marjinal tüketim eğilimi (c) kaçtır?

7 yorum

  • Öncelikle geribildiriminiz için teşekkür ederiz Burak Bey.
   Bu sorunun cevabını bazı siteler 2005 bazıları 2006 olarak verdi.
   Kanunlaşması, tedavülü biraz karışık gibi.
   Sorunun yanına not düşüldü.

 1. MERHABA,bir sorum olacaktı ösym bu sinavin sonuçları açıkladığında sinavin sorularınınsa görülmesine olanak sağladı MI ben sınava girmedim ama bu konuyu çok merak ediyorum cevaplarsanız MEMNUN olurum iyi çalismalar

  • Merhaba Fatih,
   Maalesef böyle bir imkan yok. Sınav sonrası aklımızda kalan ve forumlardan bulduğumuz sorulardır bunlar.
   Eğer sınava girdiyseniz, verdiğiniz cevapları ve doğrularınızı görmek için itiraz edip ücretini ödeyerek görebilirsiniz.

 2. Belediye başkanını görevden almaya yetkili mercii İçişleri Bakanı olacak İç işleri Bakanlığı sınavda yanlış olarak kabul edildi. Çünkü bizzat bakan görevden uzaklaştırır.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*