2018 Gelir Uzman Yardımcılığı 18 Ağustos 2018 Sınav Soruları

IOS UYGULAMASI ÇIKTI - DAHA AZ REKLAM - TIKLA YÜKLE -

18 ağustos 2018 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Soruları

 1. Hangisi milli mücadele döneminde anlaşma imzaladığımız devletlerden değildir?
  Yunanistan
 2. Hangisi çok partili döneme geçiş denemesidir? Terakkiperver
 3. Hangisi Siyasi Haktır – Kamu hiz. girme
 4.  Kanun
 5.  Anayasa Değişikliği 1/3
 6. Bakanları ve CB Yard TBMM seçmez
 7. Tam Yargı
 8.  İtiraz
 9.  Suçun geriye yürütülememesi
 10.  Geri Alma -Hukuka uygun işlem
 11.  Zihni Kayıt
 12.  Dernek – Tüzel kişiliği zorunlu organlar
 13.  Saklı Pay – Kardeş
 14. Milli Güvenlik Kurulu
 15. TTK da düzenlenen – Acente
 16. Tüzel Kişilik – YÖK
 17.  Rekabet Yasağı- Anonim Şirket Yöneticisi olmayan
 18. Gaiplik -Kaybolmadan itibaren 1 yıl
 19. Tacirin kullandığı – Ticaret Ünvanı
 20. Alacaklı Temerrüdü – Tevdi+Sözleşme feshi
 21. Yetki Genişliği – İl İdaresi
 22. Borcu sona erdirmeyen – Aciz hali
 23. Olağanüstü kazanım – İyiniyet
 24. Dava dilekçesi – KDK (Ombudsman)
 25. Limited Şirket tanımı
 26. Zamanaşımını Kesmeyen- Türk Mah.
 27. Ayır etme gücü olan – Borç altına giremez
 28. Komanditer ortak – Ticari itibar
 29. Erdemli mal, 65 yaş
 30. Kalkınma Carisi
 31. Maktu vergi
 32. Mutlak Yansıma
 33. Vergi İstisnası azaltılmalı
 34. Gelir Vergisi oranı %27
 35. İç borçlanma – Türkiye de olan
 36. Tepki Geçikmesi
 37. Müstahsil Makbuzu
 38. Performans Bütçe
 39. Esnaf
 40. Birincil Açık – 150 – 225
 41. Harçlar
 42. Stabilizatör – İlk dilimden vergilendirme
 43. Kur Ver İndir – Amortisman
 44. Yoklama
 45. Döviz Rayici
 46. AGİ – Ücret
 47. Devri bütçe – Otomatik dengeye gelir olan
 48. Ülkenin sermayesi değil – Yabancı kaynak
 49. Vergi Oranlarını ayarlama – Cumhurbaşkanı
 50. Vergiyi Kaynakta kesme
 51. Gerçek artış – Parasal artış yanında…olan
 52. Enflasyon – Borç veren lehile olur
 53. Haczedilebilir – Çalışanın Maaşı
 54. İsveç
 55. Ödemeler bilanço fazlası
 56. Dairesel Birleşme(Bence Buzdolabı-Fırın)
 57. Ortodoks,Keynes – i düşer,Y artar – i düşer
 58. IS,LM – Mal Talebi Fazlası,Para Talebi Fazlası
 59. Lüks Mal
 60. Ölçeğe göre Artan
 61. İkame Mal Fiyat Artışı
 62. Otonom – 500
 63. Esneklik – 0,4
 64. AC Artan
 65. Mutlak Üstünlük- X,Y İthal ihraç ters olan
 66. Merkantalizm – Herkes karlı olmaz
 67. Lerner Endeksi > 1
 68. MC Artan Kar maksimum
 69. Reel Konjonktür Teorisi
 70. İşsizlik tanımı yanlış
 71. Farksızlık Eğrisi- Artan Marjinal ikame
 72. 3.Derece fiyat farklılaştırması
 73. Bütçe Devresel Bileşkesi
 74. Net Dış Yatırım
 75. Sermaye Yedekleri
 76. Faaliyet Gideri – ARGE
 77. Bilanço, Gelir Tablosu Hesabı – ARGE
 78. Üretimden Bağımsız – Sabit Maliyet
 79. Ödenmemiş Sermaye
 80. LİFO – 780
 81. Kar – %25
 82. 9 üretim 5 satılmış DS Maliyet: 440bin
 83. Başabaş – 105bin
 84. Direkt İşçilik Giderleri
 85. Hizmet Üretim Maliyeti
 86. Faiz- 960 000
 87. 691-370 KV Tahakkuk
 88. Önceki dönem alacak silinmiş- 100 borçlu,671 alacaklı
 89. Çek ciro Alacaklı hesap – Alınan Çekler
 90. Alış iade- 320borçlu,153-391 Alacaklı
 91. Peşin ve Senetli mal alış – 153,191- 100,321
 92. İşletmenin Sürekliliği
 93. Özel Maliyetler
 94. İşyeri Kira Geliri- 120bin kasa borç-10bin,30bin,80bin alacaklı
 95. Likit Devir Hızı- 2.30
 96. Alacak Devir Hızı
 97. Akreditif
 98. Limited Şirket- Hisse Senedi, Tahvil çıkaramaz(1,3)
 99. Kasa Fazlası-
 100. Borçlu, 397 Alacaklı

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*